Dezynsekcja w budynkach wielorodzinnych. Sprawdź, kto może ją zlecić i czy właściciel mieszkania może nie zgodzić się na przeprowadzenie dezynsekcji.

  • Obowiązek utrzymania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym spoczywa na właścicielach
  • Decyzje dotyczące przeprowadzania dezynsekcji i pokrywania związanych z takim zabiegiem kosztów należą do wspólnot i spółdzielni
  • Zarządca nieruchomości nie może nakazać przeprowadzenia dezynsekcji w mieszkaniu

Bezpieczeństwo i komfort mieszkańców budynków wielorodzinnych są ściśle związane z utrzymaniem w nich odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych. Jednym z ważniejszych aspektów jest kontrola i – w razie potrzeby – eliminacja szkodników. Walka z pasożytami może być jednak trudna, szczególnie jeśli część osób odmawia przeprowadzenia dezynsekcji w swoich mieszkaniach.

Polecamy: Czy dezynsekcja jest bezpieczna dla zwierząt domowych?

Dezynsekcja w bloku w świetle przepisów

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych i ludzi obowiązek utrzymania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, w tym zwalczania gryzoni, insektów oraz szkodników, spoczywa na właścicielach, posiadaczach i zarządcach nieruchomości. Decyzje dotyczące przeprowadzania dezynsekcji i pokrywania związanych z takim zabiegiem kosztów należą więc do wspólnot i spółdzielni. Niestety, administracja budynku może zlecić dezynsekcję jedynie w częściach wspólnych (np. na klatkach schodowych, w piwnicach, na strychach, w suszarniach itp.).

Polecamy: Co z ubraniami po dezynsekcji?

Brak zgody na dezynsekcję w mieszkaniu. Co dalej?

Zarządca nieruchomości nie może nakazać przeprowadzenia dezynsekcji w mieszkaniu. Jednocześnie warto pamiętać o kilku kwestiach. Przede wszystkim, zgodnie z zapisami ustawy o własności lokali, właściciel ma obowiązek utrzymania lokalu w należytym stanie. Jeżeli ktoś nie godzi się na dezynsekcję, w konsekwencji czego problem powraca, administracja może pociągnąć taką osobę do odpowiedzialności odszkodowawczej. Przepisy wskazują także, ze na żądanie zarządu właściciel musi umożliwić dostęp do lokalu, np. jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia dezynsekcji w częściach wspólnych budynku. Insekty mogą zadomowić się wszędzie, nawet w czystym i zadbanym mieszkaniu. Na pewno warto więc skorzystać z dezynsekcji przeprowadzonej na zlecenie zarządcy budynku – przede wszystkim przez wzgląd na swoje bezpieczeństwo.

ZAPYTAJ O CENĘ